• Twitter Clean
  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon
  • SoundCloud Clean

Per Herrey 2017

Om...

Jag skrev min  första sång när jag var tretton. Till att börja med var alla mina sångtexter på engelska men sedan början av 90´talet har jag skrivit de flesta texter på svenska. Flera av mina sånger spelades in och släpptes under mitten av 80´talet med gruppen Herreys (vinnare av 1984 års Eurovision).

Sedan dess, även om jag haft en aktiv karriär som jurist (för närvarande på Svenska Musikerförbundet), så har jag från tid till annan skrivit nya sånger som varken spelats in eller släppts offentligt.

Min far som börjar bli till åren kommen har under många år bett mig att spela in och släppa mina låtar offentligt. Jag har alltid skjutit på saken och tänkt att någon gång i framtiden ska det bli av. Men på sistone har jag insett at livet blir inte längre, snarare tvärtom. Så jag har givit mig själv ett löfte att se till att få mina låtar inspelade så att åtminstone mina föräldrar kan få höra resultatet medan de ännu finns ibland oss. 

När jag började gå igenom de låtar som jag haft i "byrålådan" inser jag att det hunnit bli några stycken. Så en efter en tänker jag spela in dem på min fritid under det kommande året eller två och släppa  dem dels genom denna hemsida. Så välkommen till mitt "jag-lovade -min-far" låtprojekt. Kanske finns det något som även faller dig i smaken.

Eftersom jag arbetar som förbundsjurist på Musikerförbundet och vill kunna behålla mitt oberoende gentemot skivbolag väljer jag att ge ut musiken på egen hand...kanske nog en så spännande erfarenhet.

I wrote my first song when I was thirteen. At first my lyrics were always in english but since early 90´s a began writing most of my songs in my mother language - swedish. Some of my songs were recorded and released in the mid 80´s with the group Herreys (winner of the 1984 Eurovision festival). 

 

Since then, even though I have pursued a career as a lawyer (currently with the Swedish musicians union), I have from time to time written some new songs that has never been recorded nor released. 

 

My father who is now coming of age has over the past twenty years or so from time to time begged med to release my music. I have always postponed the idea and thought that maybe some day in the future I will. But recently have come to realize that life isn´t getting any longer, all to the contrary. So I made a promise to myself to try and get my songs recorded so that at least my father and mother can hear the result while they are still around. 

As I began going through the songs I have kept in the "drawer" over the years I counted to quite a few. So one by one I will record them in my spare time over the next year or so and release them to the public partly through this website. So welcome to this "promised-my-father" song project. Maybe there will be something for you to enjoy as well. 

Since I work as the lawyer in the Swedish Musicians Union and want to maintain my independence towards the recordables I will release the music on my own...possibly an enriching experience.

About...